Velkommen > Forsikring

Forsikring

Vær opmærksom på at hvis du er over 18 år, skal du have din egen Ulykkesforsikring!
Har du knallert skal du også have en ansvarsforsikring på denne, selvom du endnu ikke er fyldt 18 år.

Et godt råd når man er i tvivl, er at stille spørgsmål. Det gælder når du står og skal finde den rigtige forsikring og ikke mindst den billigste!
Spørg derfor flere forsikringsselskaber inden du køber en forsikring.
De fleste forsikringer kan tilpasses efter dine ønsker og behov – i større eller mindre grad. Det gør det desværre også meget uoverskueligt og svært at komme med generelle beskrivelser af markedet og priser. Men for de flestes vedkommende vil en af forsikringsselskabernes generelle forsikringer dog dække alle dine behov.

Ulykkes- og Familieforsikring
De vigtigste forsikringer er Ulykkesforsikringen og Familieforsikringen (der også kan hedde noget andet) – har du disse er du dækket i langt de fleste almindelige tilfælde.
Ulykkesforsikringen dækker for personskader på dig selv, mens Familieforsikringen er en kombineret ansvars- og indboforsikring, der dækker, hvis du uheldigvis skader andre eller andres ting (ansvarsforsikring), og også dækker skader på, eller tyveri af dine private ejendele (dit indbo).
Har du bil, båd, hus eller lignende, du gerne vil forsikre, kræver det som regel yderligere forsikringer.

Rejseforsikring
Skal du ud at rejse? Så tænk dig om en ekstra gang inden du køber den rejseforsikring, som de fleste rejseselskaber tilbyder.
Har du en indboforsikring, der allerede dækker?
Hvor lang tid skal du være af sted?
Hvad tager du med dig?
Husk at dit sygesikringsbevis dækker for en del ting i Europa – læs mere om dit gule sygesikringsbevis her

'Police' er ikke politiet
En besværlig ting ved at finde ud af forsikringer for førstegangsforsikringstagere er brugen af ord, der er ukendte for de fleste unge. De fleste ord er til at finde ud af, efterhånden som man læser sig igennem de forskellige brochurer og hæfter, de fleste selskaber udstyrer en med. Så hav tålmodighed og hvis ikke: Spørg selskabet.

Ordbog:

Ansvarsforsikring Dækker det erstatningsmæssige, hvis det vel at mærke er dækket i policen (forsikringen).

Familieforsikring En kombineret ansvars- og indboforsikring, der dækker ved uagtsom skade på andre eller andres ting (ansvarsforsikring) og skader på eller tyveri af dine private ejendele (dit indbo)

Forsæt Skade forvoldt eller påført med vilje.

Fritidsulykkesforsikring Dækker kun i fritiden. Kræver blandt andet, at du har en fast afgrænset arbejdstid.

Heltidsulykkesforsikring Dækker både under arbejde og i fritiden.

Kaskoforsikring Forsikring af køretøjer, både og/eller fly.

Police De papirer, der uddyber hvilke ting eller hændelser forsikringen dækker over.
Præmie Det du skal betale for at være forsikret. Betales normalt en gang i kalenderåret.

Taksator Person der foretaget fastsættelse af en pris eller vurdering (taksation)

Tarif Forsikringsselskabets prisliste.

Læs mere om forsikringer på borger.dk